Bij wie kunt u melden

Een melding betreffende een incident met aanzienlijke gevolgen moet bij de toezichthouder Agentschap Telecom en bij het CSIRT-DSP worden gedaan.

Het Agentschap Telecom heeft als taak om toe te zien op de naleving van de wet.
Wilt u meer over het toezicht weten? Klik dan
hier.