Jaarbericht CSIRT-DSP 2021

2021 is een turbulent jaar geweest met diverse grote incidenten en een veelvoud aan ernstige kwetsbaarheden. Het CSIRT-DSP heeft in 2021 meer casussen behandeld en digitale dienstverleners geïnformeerd over een significant aantal kwetsbare systemen. Het jaarbericht van het CSIRT-DSP biedt een unieke inkijk op de samenwerking van het CSIRT-DSP met andere overheidsinstanties, de rol van het Agentschap Telecom binnen Nederland en inzage in enkele van de behandelde casussen van het afgelopen jaar.

Het jaarbericht is in PDF-vorm van onze website te downloaden.