Kwetsbaarheden - Week 22

Het CSIRT-DSP maakt op wekelijkse basis een selectie van kwetsbaarheden, waarbij het CSIRT-DSP de inschatting heeft gemaakt dat deze relevant zijn voor digitale dienstverleners.

Het betreft een selectie van 'Medium' en 'High' kwetsbaarheden. Voor de inschatting hiervan wordt er gebruik gemaakt van de CVSS 3.1 base scores indien deze beschikbaar zijn. Indien deze niet beschikbaar zijn, zal dit worden aangegeven met 'n/a'.

Critical & High

Dell Powerscale OneFS
https://www.dell.com/support/kbdoc/nl-nl/000200128/dsa-2022-082-dell-emc-powerscale-onefs-security-update (8.1)

Citrix ADX / Gateway
https://support.citrix.com/article/CTX457048 (n/a)

TrueStack Direct Connect
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-23775 (n/a)

VMware Workspace ONE Access and Identity Manager
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-22973 (7.8)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-22972 (9.8)

Medium

Red Hat OpenShift Container Platform
https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2022-1677 (6.3)