Kwetsbaarheden - Week 24

Het CSIRT-DSP maakt op wekelijkse basis een selectie van kwetsbaarheden, waarbij het CSIRT-DSP de inschatting heeft gemaakt dat deze relevant zijn voor digitale dienstverleners.

Het betreft een selectie van 'Medium' en 'High' kwetsbaarheden. Voor de inschatting hiervan wordt er gebruik gemaakt van de CVSS 3.1 base scores indien deze beschikbaar zijn. Indien deze niet beschikbaar zijn, zal dit worden aangegeven met 'n/a'.

Critical & High

Envoy proxy
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-29226 (10.0)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-29225 (7.5)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-29227 (7.5)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-29228 (7.5)

ITarian On-premise platform (End of Life) / SaaS platform
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-25152 (9.9)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-25151 (7.5)

Microsoft Windows
https://advisories.ncsc.nl/advisory?id=NCSC-2022-0406 (9.8-5.3)

Dell SupportAssist Client
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-29095 (8.3)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-29092 (7.8)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-29093 (7.1)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-29094 (7.1)

ITarian Endpoint Manage Communication Client
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-25153 (7.8)

Microsoft Azure
https://advisories.ncsc.nl/advisory?id=NCSC-2022-0410 (7.8-6.7)

Ingress-nginx
https://groups.google.com/g/kubernetes-security-announce/c/avaRYa9c7I8 (7.6)

Zimbra Collaboration
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-27924 (7.5)

Jupyter Server
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-29241 (7.1)

Citrix ADM
https://support.citrix.com/article/CTX460016/citrix-application-delivery-management-security-bulletin-for-cve202227511-and-cve202227512 (n/a)

Xen Hypervisor
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-26362 (n/a)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-26363 (n/a)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-26364 (n/a)

Zyxel USG50 / USG100 / USG200 / USG300 / USG20(W) (Systemen zijn reeds End of Life)
https://www.zyxel.com/support/Zyxel-security-advisory-for-CRLF-injection-vulnerability-in-some-legacy-firewalls.shtml (n/a)

Medium

Zyxel GS1200 Series
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-0823 (6.2)

Envoy proxy
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-29224 (5.9)

Jupyter Notebook
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-29238 (4.3)

Apache HTTP Server
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-26377 (n/a)