Kwetsbaarheden - Week 26

Het CSIRT-DSP maakt op wekelijkse basis een selectie van kwetsbaarheden, waarbij het CSIRT-DSP de inschatting heeft gemaakt dat deze relevant zijn voor digitale dienstverleners.

Het betreft een selectie van 'Medium' en 'High' kwetsbaarheden. Voor de inschatting hiervan wordt er gebruik gemaakt van de CVSS 3.1 base scores indien deze beschikbaar zijn. Indien deze niet beschikbaar zijn, zal dit worden aangegeven met 'n/a'.

Critical & High

HPE NonStop DSM/SCM
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-28621 (9.9)

Dell PowerScale OneFS
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-31229 (9.6)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-31230 (8.1)

Cisco ASA / ASDM
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-20829 (9.1)

Jenkins (Diverse plugins)
https://www.jenkins.io/security/advisory/2022-06-22/ (8.8-4.3)

SaltStack Salt
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-22967 (7.5)

Medium

Cisco Firepower voor ASA
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-20828 (6.5)

Dell Wyse Management Suite
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-29096 (6.1)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-29097 (4.9)

KubeEdge
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-31076 (4.2)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-31077 (4.0)