Home

CSIRT-DSP

Het CSIRT-DSP is het nationale Cyber Security Incident Response Team voor digitale dienstverleners. De taken van het CSIRT-DSP komen voort uit de Europese NIB-richtlijn waar de Wet Beveiliging Netwerk Informatiesystemen (Wbni) uit voortvloeit.

Abonneer op