Kwetsbaarheden - Week 04

Het CSIRT-DSP maakt op wekelijkse basis een selectie van kwetsbaarheden, waarbij het CSIRT-DSP de inschatting heeft gemaakt dat deze relevant zijn voor digitale dienstverleners.

Het betreft een selectie van 'Medium' en 'High' kwetsbaarheden. Voor de inschatting hiervan wordt er gebruik gemaakt van de CVSS 3.1 base scores indien deze beschikbaar zijn. Indien deze niet beschikbaar zijn, zal dit worden aangegeven met 'n/a'.

High

Cisco StarOS (RCM)
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-rcm-vuls-7cS3Nuq (9.0-5.3)

Cisco ConfD CLI
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-confdcli-cmdinj-wybQDSSh (8.8)

F5 NGINX Controller (API Management)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-23008 (8.7)

F5 BIG-IQ Centralized Management
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-23009 (8.0)

F5 BIG-IP
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-23010 (7.5)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-23011 (7.5)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-23012 (7.5)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-23015 (7.5)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-23016 (7.5)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-23017 (7.5)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-23019 (7.5)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-23020 (7.5)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-23021 (7.5)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-23022 (7.5)
DNS / GTM Modules
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-23013 (7.5)
APM
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-23011 (7.5)
AFM
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-23018 (7.5)

Cisco Snort Modbus (diverse producten waaronder FTD)
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-snort-dos-9D3hJLuj (7.5)

Nextcloud Android App
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-43863 (7.5)

Xerox Versalink printers
https://neosmart.net/blog/2022/xerox-vulnerability-allows-unauthenticated-network-users-to-remotely-brick-printers/ (n/a)

Polkit pkexec for Linux
https://blog.qualys.com/vulnerabilities-threat-research/2022/01/25/pwnkit-local-privilege-escalation-vulnerability-discovered-in-polkits-pkexec-cve-2021-4034 (n/a)

Medium

F5 BIG-IP
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-23023 (6.5)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-23025 (5.9)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-23027 (5.3)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-23029 (5.3)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-23030 (5.3)
AFM
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-23024 (5.9)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-23028 (5.3)
Advanced WAF / ASM
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-23026 (5.4)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-23031 (4.9)
FPS
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-23031 (4.9)

F5 BIG-IQ Centralized Management
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-23023 (6.5)

AIDE
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-45417 (n/a)

QEMU
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-4145 (n/a)

Xen Hypervisor
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-23033 (n/a)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-23034 (n/a)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-23035 (n/a)