Kwetsbaarheden - Week 23

Het CSIRT-DSP maakt op wekelijkse basis een selectie van kwetsbaarheden, waarbij het CSIRT-DSP de inschatting heeft gemaakt dat deze relevant zijn voor digitale dienstverleners.

Het betreft een selectie van 'Medium' en 'High' kwetsbaarheden. Voor de inschatting hiervan wordt er gebruik gemaakt van de CVSS 3.1 base scores indien deze beschikbaar zijn. Indien deze niet beschikbaar zijn, zal dit worden aangegeven met 'n/a'.

Critical & High

Atlassian Confluence Server and Data Center
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-26134 (10.0)

Gitlab CE / EE
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-1680 (9.9)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-1948 (8.7)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-1940 (7.7)

Fortinet FortiDDoS
https://fortiguard.fortinet.com/psirt/FG-IR-22-071 (7.8)

Microsoft Windows Support Diagnostic Tool
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-30190 (7.8)

Fortinet FortiClient (Windows)
https://fortiguard.fortinet.com/psirt/FG-IR-22-044 (7.5)

MinIO
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-31028 (7.5)

Fortinet FortiAP-U
https://fortiguard.fortinet.com/psirt/FG-IR-22-109 (7.4)

389-ds-base
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-1949 (n/a)

Red Hat OpenShift Container Platform
https://access.redhat.com/errata/RHSA-2022:2280 (n/a)

Medium

Gitlab CE / EE
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-1935 (6.5)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-1936 (6.5)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-1944 (5.4)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-1821 (4.3)

Nextcloud Richdocuments
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-31024 (6.5)

Fortinet FortiAuthenticator
https://fortiguard.fortinet.com/psirt/FG-IR-22-021 (6.1)

Fortinet FortiOS / FortiManager / FortiAnalyzer / FortiSandbox
https://fortiguard.fortinet.com/psirt/FG-IR-18-292 (5.8)

Nextcloud Server
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-29243 (4.3)

CRI-O Package
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-1708 (n/a)

Containerd CRI plugin
https://github.com/containerd/containerd/security/advisories/GHSA-5ffw-gxpp-mxpf (n/a)

Red Hat OpenShift Serverless
https://access.redhat.com/errata/RHSA-2022:4863 (n/a)