Kwetsbaarheden - Week 25

Het CSIRT-DSP maakt op wekelijkse basis een selectie van kwetsbaarheden, waarbij het CSIRT-DSP de inschatting heeft gemaakt dat deze relevant zijn voor digitale dienstverleners.

Het betreft een selectie van 'Medium' en 'High' kwetsbaarheden. Voor de inschatting hiervan wordt er gebruik gemaakt van de CVSS 3.1 base scores indien deze beschikbaar zijn. Indien deze niet beschikbaar zijn, zal dit worden aangegeven met 'n/a'.

Critical & High

Cisco Secure Email and Web Manager
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-20798 (9.8)

Cisco Small Business RV110 / RV130 / RV130W / RV215W Routers (End of Life)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-20825 (9.8)

Spring Cloud Function
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-22979 (7.5)

Amazon AWS Apache Log4j hotpatch package
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-33915 (7.0)

Medium

Cisco Identity Services Engine
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-20819 (6.5)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-20733 (5.3)

FileCloud
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-1958 (6.3)

Cisco AppDynamics Controller
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-20736 (5.3)

Devolutions Remote Desktop Manager
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-33995 (n/a)

OpenSSL
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-2068 (n/a)